Vittnet


GLÄNTA PRODUKTION, 2008

Hur kan man vittna om en unik erfarenhet och samtidigt bli trodd? Kring detta dilemma kretsar denna essä om vittnet och vittnesmålet. Det börjar i Paulus omvändelse och slutar i Guantanamo, DNA-analyser och självbiografier. Det har sagts att människan bara kan vittna på två sätt: med blodet eller ordet. I det första fallet vittnar hon med sitt eget liv som insats; det är genom den döda kroppen som sanningen uppstår. I klassisk grekiska betecknar "martyr" (martys) just vittne. I det andra fallet försöker vittnet uppdaga sanningen genom att ta till orda; det är genom vittnets mun som det förflutna och frånvarande återföds i det närvarande nuet.


”Upplysningen handlar om att delvis i reformationens anda återupprätta det egna förståndet och dess förmåga att vittna sant. Men i kraft av vad kan förnuftet vittna? Azar visar elegant hur idén om det mest sanningsenliga vittnet faller isär i två helt motstridiga föreställningar.” Dagens Nyheter (Hans Ruin)

”Sverige har en lång tradition av att fånga upp och smälta ned impulser från den utländska idédebatten (där de kan få de mest komplexa uttryck) och gjuta om till avklarnad essäistik. Dit sällar sig nu Michael Azar, med en förstklassig liten bok.” Tidningen kulturen (Thomas Sjösvärd)