Amerikas födelse


LEOPARD FÖRLAG, 2015

Vilka tankar födde upptäckten av Nya världen? När Columbus landsteg i Amerika möttes två för varandra helt okända civilisationer. I Amerikas födelse skildras erövrarnas debatter om indianernas natur. Vad som kunde ha blivit ett givande utbyte blev ett militärt och ideologiskt underkuvande. I Nya världen flätades korset, guldet och svärdet samman i en dödlig legering. Amerikas födelse skärskådar de intensiva debatter som ägde rum i Spanien om indianernas väsen, krigens rättfärdighet och mänsklighetens natur. Vad var det egentligen för slags varelser som Spanien hade upptäckt och lagt under sig? Och var conquistadorernas blodiga krig i Nya världen verkligen rättfärdiga i Guds ögon? 


"Där Laurence Bergreens bok om Columbus hjälper oss att förstå de rent praktiska följderna av Columbus landstigning på San Salvador 1492 inventerar Azar de teoretiska och ideologiska. Det är två mycket olika böcker som tillsammans bildar en rik och myllrande väv på det eviga och oemotståndliga temat om människans villkor i en värld som vi måste dela med varandra.” Sydsvenska Dagbladet (Per T Ohlson) 

”brännande aktuell” Göteborgs-Posten (Mattias Berg)

”stilsäker och innehållsrik” Norrköpings tidningar (Johan Wilhelmson)

”Amerikas födelse innehåller en mycket intressant och ingående beskrivning av hur makt och motstånd hänger samman. Styrkan i den är med vilken precision Azar argumenterar.” Arbetarbladet (Rasmus Landström)