Sartres krig


SYMPOSION, 2004

Scenen har redan gått till historien: med hjälp av amerikanska soldater och inför jublande irakier faller statyn av Saddam Hussein till marken inför världens ögon. Det var här, i detta ögonblick och utifrån denna mise en scène, som irakierna hälsades välkomna till friheten och kriget förklarades vara slut. Vi vet nu att entusiasmen var milt sagt förhastad. Men när, var och hur tar egentligen historien (om en viss historia) slut? Hur mäter vi frihetens framsteg? Och är det alls möjligt att fälla en dom över en historisk konflikt innan den visat upp hela sitt ansikte?

Sartres krig - Människans frihet och slutet på historien tar hjälp av den franske filosofen Jean-Paul Sartre för att undersöka denna problematik. Boken visar hur Sartres tänkande tar form mot bakgrund av några av vår tids mest djupgående ideologiska konflikter och blodiga sammandrabbningar. Sartres verk blir den arena på vilken filosofin drabbar samman med kriget. Här konfronteras fenomenologin med det andra världskriget, existentialismen med antisemitismen, marxismen med avkoloniseringen och de kalla krigen. 


”Kanonintelligent bok.” Aftonbladet (Maja Lundgren)                                                                              

”I sin förträffliga bok nystar Azar skickligt upp alla de trådar som löper samman och förvandlas i Sartres egensinniga filosofi.” Göteborgs-Posten (Carl Rudbeck)

”En av de bästa framställningar av Sartres tänkande jag har läst. Azar slarvar inte på någon punkt.”  Lychnos, Årsbok för idéhistoria (Prof. Hans Herlof Grelland)