Den ädla döden


LEOPARD FÖRLAG, 2013

När vi idag talar om martyrer ser vi framför oss bilden av en fanatisk muslim med en bomb fasttejpad på kroppen. Men martyrskapet har en lång tradition inom västerländskt tänkande. Sedan Sokrates valde döden framför exilen har vi ställt oss frågan: finns det något i själva livet som det är värt att gå i döden för? Filosofer och teologer, poeter och statsmän har gett oss olika svar Gud, sanningen, folket, revolutionen.

I Den ädla döden tecknas det västerländska martyrskapets idéhistoria. Vi möter Sokrates och Jesus inför sina åklagare, de första kristna på gladiatorarenan och de moderna nationernas och revolutionernas blodsvittnen. Genom gestalter som Jeanne dArc och Robespierre, Che Guevara och Breivik, skildras hur martyrens blod blir till skådespel, en symbol för gemenskap och sanning. Människans yttersta sårbarhet förvandlas till hennes främsta vapen; det är genom att dö som man segrar.


”Efter att ha läst Michael Azars täta essä "Den ädla döden" börjar jag snarast fråga mig om det finns något i vår historia som inte har präglats av martyrskapet. Med lätt och säker hand gör Azar ett svep över idéhistorien, från Sokrates till Jesus till Stalingrads stupade tyskar till Che Guevara”. Dagens nyheter (Stefan Helgesson)

”En lång och spränglärd genomgång av den västerländska historiens olika martyrdiskurser.” Fria tidningen

”Läs Michael Azar. Han är grym.” Dagens bok (Håkan Kristensson)

”En otroligt elegant bok, med ett språk som har en närmast marmoraktig kvalitet.” Flamman (Rasmus Landström)