MICHAEL AZAR

 Professor i idéhistoria och författare. 


Jag disputerade år 2000 med avhandlingen Frihet, jämlikhet, brodermord – revolution och kolonialism hos Albert Camus och Frantz Fanon. Sedan dess har jag publicerat åtta böcker som behandlar alltifrån modern kontinental filosofi och postkoloniala frågeställningar till frågan om martyrskapets mekanismer och debatten om den Nya världen i 1500-talets Spanien. I samband med dessa olika studier reste jag fram och tillbaka mellan Göteborg, Paris, Beirut och Havanna för olika forsknings- och skrivprojekt. För närvarande arbetar jag på en personligt hållen bokessä rörande olika föreställningar om människans livsvillkor och öde – den har den preliminära titeln Ödesfabriken, från Adam och Eva till den Sista Människan. En lång rad utkast till denna essä har publicerats i olika sammanhang, till exempel Arche, Ord & Bild, OBS-Radioessän, Lychnos, Glänta, Modern Filosofi, Svenska Dagbladet, Dagens nyheter, m.fl. 

Jag är också verksam som dramatiker och har bland annat skrivit pjäserna Deadline/dödläge (2008) och Jag är en annan (2010). De har båda spelats på olika teatrar i Sverige och under hösten 2013 sattes den sistnämnda pjäsen upp på Apo Mihanis i Aten och gick därefter på turné på ett tjugotal teatrar runt om i Grekland. Just nu skriver jag på en ny pjäs med arbetsnamnet Den andra scenen.

Utöver min verksamhet som forskare, dramatiker och skribent i dagspressen har jag också varit med och grundat kulturtidskriften Glänta år 1993, varit verksam som musiker i skilda sammanhang (bland annat gruppen Nazarenes) och är idag en av frontfigurerna bakom Clandestino institut