Frihet, jämlikhet, brodermord


SYMPOSION, 2001

1961 fäller Jean-Paul Sartre sin hårda dom över den europeiska civilisationen. Den systematiska tortyren i det franska kolonialväldet har besudlat den västerländska humanismens paroller: "Vilket svammel: frihet, jämlikhet, broderskap betraktar man dem närmare skall man finna att de alla är fläckade av blod".

Frihet, jämlikhet, brodermord tar oss med till den tid då frågan om relationen mellan humanism och rasism, mellan mänskliga rättigheter och kolonialism, stod i centrum för den intellektuella debatten under tiden för den antikoloniala revolutionen i Algeriet (1954-62). Här skildras ingående de ideologiska kraftmätningar som präglade den franska kolonialepoken. I närläsningar av Albert Camus (1913-60) och Frantz Fanon (1925-61) friläggs humanismens paradoxer, nationalismens logik, revolutionens dynamik och frågan om de intellektuellas ansvar. Analysen greppar över centrala teman i den samtida filosofiska och postkoloniala diskussionen.


”En lysande bok.” Sydsvenska dagbladet (Eva Kärfve)

”En briljant idéhistorisk analys av den koloniala ideologin.” Aftonbladet (Olle Svenning)

"... täta och välskrivna reflexioner kring nationsbegreppet, våldets logik och medborgarskapets villkor" Dagens Nyheter (Moa Matthis)

”En guldgruva.” Arbetaren