Publikationer (i urval)Dramatik

 • Deadline/Dödläge (Angereds teater, 2008; Folkteatern Järnet, Karlstad, 2013); Publicerad i Teatertidningen, nr 139 (5/2008)
 • Jag är en annan (Angereds teater, 2010; Apo Mihanis Aten, 2013) 

Artiklar och essäer (förord, efterord, bidrag till antologier etc.)

 • "Alla våra olevda liv", Essä i tidskriften Glänta, nr 1, 2022
 • "Le Soleil Coupé", Essä för Kungsbacka Konsthall: utställningstext Eric Magassa (2022)
 • "Transcending the Absurd Drama. Notes on Frantz Fanon", Interview, Eurozine, 2021
 • "The Right Word", Essay, Eurozine, 2021
 • "War, Revolution and the Last Train to Auschwitz", Brännpunkt Europa: Nysakligheter. Göteborgs konstmuseum, 2021. 
 • "Kriget, revolutionen och det sista tåget till Auschwitz", Brännpunkt Europa: Nysakligheter. Göteborgs konstmuseum, 2021. 
 • "Det rätta ordet", Essä i tidskriften Glänta, nr 1-2, 2020. 
 • "Noter till ett oändligt äventyr", i Arche, tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, nr 68-69, 2019
 • Not om kung Oidipus, ordet och spådomens makt, tidskriften Glänta, nr 2, 2018
 • الآلام ("Hemsökelser"), forthcoming - i den libanesiska tidskriften bidayat.mag (Beirut) 
 • "Några blad ur ödets historia", Lychnos, årstidskrift för idéhistoria (2017)
 • "Albert Camus. Noter om revolten och människans öde." Arché, Tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, 1/2017.
 • "Guden och lidandet - om den fängslade Boethius", i Modern filosofi, 1/2017.
 • "Den amerikanska (mar)drömmen", Ord&Bild, nr 3/2015
 • "Bridge over Troubled Waters", Eurozine, 2015
 • "Skräcken för det djuriska", Modern filosofi, nr 1/2015
 • "Den koloniala bumerangen", ARA, 2015
 • "Patchwork of narratives", essä i utställningsbok, Färgfabriken, 2015.
 • "The Sentries of Invisible Empires", in Urban Anticipation. It's me Riga! (Färgfabriken, 2015)
 • "Trauma utan slut - om frihetsteatern i Jenin", Aftonbladet (helsida) 2014
 • "Presente! Western Martyrdom and the Politics of Memory and Death" (https://www.eurozine.com/articles/2011-07-07-azar-en.html)
 • "Korset, svärdet och kyrkans enhet" , i En vänbok
  till Bo Lindberg (red. Mats Andrén, Henrik Björck, Johan Kärnfelt & Cecilia Rosengren) Arachne, nr 22, 2011 (s 133-145)
 • "I drömtanken", i En vänbok till Ingemar Nilsson (red. Mats Andrén, Henrik Björck, Johan Kärnfelt & Cecilia Rosengren) Arachne, nr 21, 2010 (s. 307-313)
 • "Martyren, minnet och dödspolitiken" (Glänta, 3-4, 2010).
 • "L'Étranger, la mère et la revolution Algérienne - une lecture postcolonale d'Albert Camus" , Eurozine (2010)
 • The Stranger, the Mother, and the Algerian revolution - a postcolonial reading of Albert Camus", Eurozine (2010)
 •  "Imitation och antagonism hos Frantz Fanon", i Motstånd (red Stellan Vinthagen & Mona Lilja), Liber förlag, 2009 (s. 219-243)
 • "Efterord" till nyöversättningen av Albert Camus Främlingen (Bonniers 2009)
 • "Förord" till nyöversättningen av Albert Camus Främlingen (Bonniers 2009,pocket)
 • "Vapendialektik - en framstegshistoria", i Glänta (1.10)
 • "Imitationsprincipen", i Glänta (4.09)
 • Den dionysiska (över)människan", i Människobildens historia (Gidlunds förlag 2007, s. 143-170)
 • "Människans mått", i tidskriften Glänta, nr 1/07 (32 sidor)
 • "Identitet och skillnad - nedslag i likhetens problematik", i I skuggan av samtiden (Arachne förlag, GU, 2006, s. 19-39)
 • "Det symboliska objektet: Delen, delandet och den nationella gemenskapen", i Bortom vi och dom (Statens offentliga utredningar: 2005: 41, red. Paulina de los Reyes & Masoud Kamali). (s. 159-185)
 • "Det trovärdiga vittnet", i Lychnos (Årsbok för idé- och lärdomshistoria, 2005)
 • "A barbarian in Beirut, translation by Linda Rugg, in Eurozine (https://www.eurozine.com/), (2005)
 • "En barbar i Beirut II", i Ord & Bild nr 1, 2005 (s. 28-46)
 • "Ur exilen, åter till naturen", i Psykoanalytisk tid/skrift, 2005: 11 (s. 97-111)
 • "En barbar i Beirut I", i Ord & Bild nr 6, 2004 (s. 15-39)
 • "Den koloniala bumerangen och kulturdiskursen", Mångfald i kulturlivet, Red Oscar Pripp, Mångkulturellt centrum, 2004. (s. 13-23)
 • "(Stor)stadens libidinala ekonomi", Omvandlingar av det urbana (red Thomas Johansson & Ove Sernhede. Daidalos, 2003) (s. 203-225)
 • "Den andres språk: Patrick Chamoiseau, kreolisering och motståndslitteratur", tidskriften glänta, nr 2/02, (s. 17-39).
 • "Assia Djebar: De begravda rösterna och den dubbla exilen", tidskriften glänta, nr 2/02, (s. 92-97).
 • "Rasism", i Integrationsverkets Encyclopedi om och mot rasism på webben (www.sverigemotrasism.nu) (3s)
 • "Tolerans-essä", i Integrationsverkets Encyclopedi om och mot rasism på webben (www.sverigemotrasism.nu) (7s)
 • "Den äkta svenskheten & begärets dunkla objekt", i Identitetens omvandlingar (red. Thomas Johansson & Ove Sernhede. Daidalos, 2001) (s. 57-93).
 • "Frantz Fanon och den algeriska revolutionen", i antologin Underlandet (medv. Amanda Peralta, Edda Manga, Mikela Lundahl och Dariush Moaven Doust) (Symposion, 2001), (s. 47-73).
 • "Frantz Fanon: In the name of Algeria", https://www.eurozine.com/articles/2000-12-06-azar-en.html, (2000) (14s).
 • "Frantz Fanon: In the Name of Algeria", i boken Frantz Fanon: Critical Perspectives, Ed. by A. Alessandrini (Routledge, 1999), (s. 21-33).
 • "I Andens namn", i det norska verket Ambivalens og fundamentalisme, Seks essays om kulturens globalisering, Red: T. H Eriksen & O. Hemer (Spartacus, 1999), (s. 72-91).
 • "Sartre & kraftmätningens villkor", i tidskriften glänta (4/99) (sid. 85-104).
 • "Namnet Gud och det gudomliga. Spekulationer om namnet såsom det står skrivet i Boken", i tidskriften Res Publica (nr 41-42/1999), (sid 286-301).
 • "I Åndens navn, Algeriet og Frankrig mellem identitet og motsaetning", i den danska tidskriften Social Kritik (nr 61/1999), (s. 119-135).
 • "Den koloniala fetischismen & L'Algérie Française", tidskriften Divan (nr 3-4/1998), (s. 38-53).
 • "Fanon, Hegel och motståndets problematik", FÖRORD till Frantz Fanon: Svart hud, vita masker (Daidalos, 1997), (s. 7-24).
 • "Albert Camus och L'Algérie Française", i tidskriften Ord&Bild (6/1997), (s. 59-69).
 • "Frantz Fanon og rasismens dypstrukturer", på norska i den norska tidskriften Samtiden (5-6/1997), (s. 104-118).
 • "Gränsens politik", i tidskriften glänta (1-2/1995), (s. 49-55).
 • "Foucault, Nietzsche: Historien, Subjektet, Makten", Filosofisk tidskrift (1/1995), (s. 3-20).
 • "Den nya världsordningen och historiens slut", i Häften för kritiska studier (2-3/1994), (s. 137-149).

Populärvetenskapliga skrifter

 • "Till frågan om sanningen och lögnen", Programtidning för pjäsen Alejandro Leiva Wengers Minnesstund på Kulturhuset/Stadsteatern Stockholm, 2016
 • "Frihetens ångest?", essä för Stockholms Stadsteater programblad för pjäsen De smutsiga händerna , ht 2007
 • "Ögon/blickar", essä till Nils Ramhöjs konstverk och fadersporträtt, Bilder av en far. Starfalk förlag (2006)
 • "En svensk blatte?", (diskussion med Edda Manga & Aleksander Motturi), i Svenskar m.m. Rabén & Sjögren, 2004. (Red, Marie Augustson) (s. 141-157)
 • "Den sanningssökande kamelen", presentationstext av "Ett rött öga" (Angeredsteatern, vt 04)
 • "Återvändandets dimensioner och exotismens tradition", i tidskriften Glänta nr 1/03 (15 ss)
 • "Kampen om våra själar", Pedagogiska magasinet (vt 2003)
 • "Intimitet - (bartheska anmärkningar)", i Divan, tidskrift för psykoanalys och kultur, 3-4/2002 (s. 10-16)
 • "I vems namn?", i Ord & Bild, nr 6/02
 • "Till en förbipasserande (anspelningar på Baudelaire)", i festskrift för Eva-Lena Dahl (Arachne, 2002), (s. 103-123).
 • "Antisemitism omvänd", i Glänta (2/3, 2002) (s. 4-9).
 • "Att tala bort våldet (om världen efter den 11/9)", samtal med Edda Manga, David Karlsson, Jörgen Johanssen, Cecilia Sjöholm, i Glänta (1/2002), (s. 4-27).
 • "Frankrikes krig mot Algeriet", presentationstext för Bernard Koltès Tillbaka till öknen (Dramaten, 2001) (3s).
 • "Det gudomligas grammatik", i tidskriften glänta (1-2/1998), (s. 4-16).
 • "Det var mer oväsen när Sovjetunionen föll", intervju av Björn Hettne & Samir Amin, i Ord&Bild (6/1997), (s. 4-8).
 • "Hegels fenomenologi", i tidskriften Ord&Bild ((3-4/1997), (s. 156-59).
 • "Globaliseringens paradoxer", Ord och Bild (5/1994), (s. 14-15).
 • "Dostojevskij och Ordinovs Dom", i tidskriften glänta (4/1994), (s. 4-10).
 • "Camus: anteckningar om Anteckningar", i tidskriften glänta (1/1994), (s. 14-20).
 • "Lacan och Sartre: Fångenskap och Frihet", i tidskriften glänta (2/1994), (s. 36-38).
 • "Transmigrasiprogrammet hotar Västpapua", tidskriften Fjärde världen (1/1993), (3s)
 • "Montaigne och samtalets konst", i tidskriften glänta (1/1993), (5s).
 • "Spöket Marx" i Panta Rei (nr 4/1993), (2s)
 • "De rättfärdigas krig " i Panta Rei (nr 1/1993), (2s)