Den koloniala bumerangen


SYMPOSION, 2006

Ett spöke hemsöker Europa - kolonialismen. Den koloniala urscenen mellan herren och slaven har bytt skepnad och framkallat ett europeiskt krismedvetande: de före detta barbarerna och underlägsna raserna kan inte längre hållas på säkert avstånd. De bortträngdas återkomst. Eller om man så vill, den koloniala bumerangen vänder åter. Bokens essäer blottlägger bumerangens rörelse från den så kallade upptäckten av Amerika, via det ockuperade Irak och ett Frankrike i lågor, till svenska fantasier om invandraren.


”När flertalet humanister ägnar sig åt referat väljer Azar att tänka, och tänka djupt. [...] Borde bli påbjuden läsning för varje svensk partiledare.” Dagens Nyheter, Stefan Helgeson 

”En skarp vidräkning med en rad politiker, journalister och opinionsbildare som har ägnat sig åt svepande luddigheter och kollektivt misstänkliggörande.” Aftonbladet (Maja Lundgren)

”I sina bästa stunder påminner Michael Azar om en gigant som Susan Sontag. Så fort man tror sig ha förstått ett resonemang tvingar han oss att tänka ett varv till.” Borås Tidning