NOTISER


Föreläsning om Euripides med fokus på Medea (431 fkt) på PSAK (Psykoanalysens sak i klinik och kultur, Göteborg)

Föreläsning om Sofokles och Kung Oidipus på PSAK (Psykoanalysens sak i klinik och kultur, Göteborg).

Den inledande föreläsningen i en offentlig föreläsningsserie – Eros, arvet och döden – om grekiska tragedier som hålls på PSAK (Psykoanalysens sak i klinik och kultur, Göteborg)