Notiser


Den 28- 30 mars, tre dagars konferens i Oxford om den franske filosofen Jean-Luc Nancy. Oerhört innehållsdigert om denne filosof som också var på plats och deltog i diskussionerna. Drygt åttio år gammal med närmare 60 verk bakom sig är han fortfarande fullt aktiv och en av vår tids främsta tänkare kring allt från konst till politik.

Under kvällens föreläsning kommer jag att diskutera några centrala frågor ur min kommande studie om ödestankens idéhistoria med hjälp av ett antal historiska scener, reella eller fiktiva, från klassiska tragedier till franska revolutionen. Kort intervju om temat här.