Notiser


Visiting Fellow in South Africa, Stellenbosch University

Under november och december kommer jag att verka som gästforskare vid STIAS i Sydafrika på ett forskningsprojekt om Steve Biko och martyrskapets politik i Sydafrika. Så beskriver STIAS sin verksamhet på deras hemsida (https://stias.ac.za/programmes/stias-fellowship/):

 STIAS provides and maintains an independent 'creative space for the mind' to advance the cause of science and scholarship across all disciplines. It is global in its reach and local in its African roots, and values original thinking and innovation in this context. No restriction is placed on the country of origin, discipline, or academic affiliation when STIAS considers a fellowship invitation. It encourages the cross-pollination of ideas across cultures, academic or otherwise, and hence gives preference to projects that will tap into, and benefit from, a multi-disciplinary discourse while also contributing unique perspectives to such a discourse. This interaction is fostered by inviting individual fellows or project teams where each team member is evaluated individually. 


I veckan börjar min kurs om den antika tragedin som reflektionsform kring politik och begär, med fokus på utvecklingslinjer från Sofokles via Hegel till Lacan och Judith Butler.

Den 28- 30 mars, tre dagars konferens i Oxford om den franske filosofen Jean-Luc Nancy. Oerhört innehållsdigert om denne filosof som också var på plats och deltog i diskussionerna. Drygt åttio år gammal med närmare 60 verk bakom sig är han fortfarande fullt aktiv och en av vår tids främsta tänkare kring allt från konst till politik.