Notiser


I veckan börjar min kurs om den antika tragedin som reflektionsform kring politik och begär, med fokus på utvecklingslinjer från Sofokles via Hegel till Lacan och Judith Butler.

Den 28- 30 mars, tre dagars konferens i Oxford om den franske filosofen Jean-Luc Nancy. Oerhört innehållsdigert om denne filosof som också var på plats och deltog i diskussionerna. Drygt åttio år gammal med närmare 60 verk bakom sig är han fortfarande fullt aktiv och en av vår tids främsta tänkare kring allt från konst till politik.