Platons Staten

19.05.2018

Under hösten ansvarar jag för en kurs på avancerad nivå om Platons Staten på Göteborgs Universitet. Jag har tidigare hållit i liknande närläsningskurser av till exempel Sigmund Freud, Jacques Derrida, Frantz Fanon och Judith Butler.