Öppen föreläsning på Världskulturmuséet

27.03.2019

Under kvällens föreläsning kommer jag att diskutera några centrala frågor ur min kommande studie om ödestankens idéhistoria med hjälp av ett antal historiska scener, reella eller fiktiva, från klassiska tragedier till franska revolutionen. Kort intervju om temat här.