In memoriam

23.05.2018

Philip Roth har avlidit. En av de stora har lämnat oss. Intervju med mig angående Roths författarskap i GP kultur 24/5 samt radioessä för OBS P1 samma dag.