Euripides Medea

18.12.2022

Föreläsning om Euripides med fokus på Medea (431 fkt) på PSAK (Psykoanalysens sak i klinik och kultur, Göteborg)

Hur ska vi förstå tragedins ursprung, former och föreställningsvärld? Vilka teman, konflikter och erfarenheter står i centrum för den klassiska grekiska teatern? Vad har de att säga till vår egen tid - om människans öde och begär, om individen och familjen, om relationen mellan det historiska arvet, nuet och morgondagen? Denna föreläsning tar särskilt fasta på Euripides verk Medea.