Aischylos Den fjättrade Prometheus

23.10.2022

Den inledande föreläsningen i en offentlig föreläsningsserie – Eros, arvet och döden – om grekiska tragedier som hålls på PSAK (Psykoanalysens sak i klinik och kultur, Göteborg

Föreläsningarna tar sin utgångspunkt i den stora frågan om tragedins väsen. Hur ska vi förstå tragedins ursprung, former och föreställningsvärld? Vilka teman, konflikter och erfarenheter står i centrum för den klassiska grekiska teatern? Vad har de att säga till vår egen tid - om människans öde och begär, om individen och familjen, om relationen mellan det historiska arvet, nuet och morgondagen? Dagens föreläsning fokuserar på Aischylos och Den fjättrade Prometheus.