Notiser


Visiting Fellow in South Africa, Stellenbosch University

Under november och december kommer jag att verka som gästforskare vid STIAS i Sydafrika på ett forskningsprojekt om Steve Biko och martyrskapets politik i Sydafrika. Så beskriver STIAS sin verksamhet på deras hemsida (https://stias.ac.za/programmes/stias-fellowship/):

 STIAS provides and maintains an independent 'creative space for the mind' to advance the cause of science and scholarship across all disciplines. It is global in its reach and local in its African roots, and values original thinking and innovation in this context. No restriction is placed on the country of origin, discipline, or academic affiliation when STIAS considers a fellowship invitation. It encourages the cross-pollination of ideas across cultures, academic or otherwise, and hence gives preference to projects that will tap into, and benefit from, a multi-disciplinary discourse while also contributing unique perspectives to such a discourse. This interaction is fostered by inviting individual fellows or project teams where each team member is evaluated individually. 


Det var inspirerande att presentera några av mina idéer kring dödens politik och olika traditioner av martyrskap. Mycket bra arrangerat av Anders Almingefeldt och Patrik Stigsson.

Under sommaren var jag i Thessaloniki några dagar för att förbereda min masterkurs om Platons Staten, och passade då samtidigt på att fördjupa mig i Sofokles inför en annan kurs om tragedins natur på Teaterstudier. Ett litet resultat av detta arbete publiceras i tidskriften Glänta inför bokmässan med titeln: Noter om Kung Oidipus, ordet och...