NOTISER


Ur Gläntas presentationstext för numret: "Det här numret är en verktygslåda, till vilken personer från olika skrån har bjudits in för att bidra med var sitt verktyg. Verktygslådan har på så sätt kommit att innehålla 21 verktyg i form av begrepp som kan användas för att bygga upp nya eller riva ner gamla samhälleliga strukturer, för att konstruera,...

Under november och december kommer jag att verka som gästforskare vid STIAS i Sydafrika på ett forskningsprojekt om Steve Biko och martyrskapets politik i Sydafrika. Så beskriver STIAS sin verksamhet på deras hemsida (https://stias.ac.za/programmes/stias-fellowship/):