Notiser


Det var inspirerande att presentera några av mina idéer kring dödens politik och olika traditioner av martyrskap. Mycket bra arrangerat av Anders Almingefeldt och Patrik Stigsson.

Under sommaren var jag i Thessaloniki några dagar för att förbereda min masterkurs om Platons Staten, och passade då samtidigt på att fördjupa mig i Sofokles inför en annan kurs om tragedins natur på Teaterstudier. Ett litet resultat av detta arbete publiceras i tidskriften Glänta inför bokmässan med titeln: Noter om Kung Oidipus, ordet och...