Voices in media FRIHET, JÄMLIKHET, BRODERMORD. Revolution och kolonialism hos Albert Camus och Frantz Fanon (Symposion, 2001)

Göteborgs-Posten (17/2-2002; Johan Dahlbäck)
"En utmärkt introduktion till det problemområde som kallas postkolonialt. I detta avseende har den med rätta tagits emot som högaktuell och angelägen. Idéhistorikern Azar läser litterära texter med största känslighet och försiktighet."

Dagens Nyheter (29/11-01; Moa Matthis)
"Bokens täta och välskrivna reflexioner kring nationsbegreppet, våldets logik och medborgarskapets villkor en gedigen grund för en diskussion av vår egen samtids konflikter."

Aftonbladet (4/11-01; Olle Svenning)
"Azar har skrivit en briljant idéhistorisk analys av den koloniala ideologin".

Expressen (25/4-02; Tomas Forser)
"En avhandling av det slag som får en att tänka att universitet ännu kan vara en plats för ett vetande som utmanar."

Lychnos, 2001 (av opponenten, litteraturvetaren, Stefan Helgesson)
"En angelägen och imponerande avhandling. Valet av avhandlingsspråk hedrar svensk humaniora, men är även beklagligt, ty internationellt sett utgör Frihet, jämlikhet, brodermord ett auktoritativt bidrag till det ämnesfält som kallas 'colonial discourse studies'. I analysen av Camus når han betydligt längre än föregångaren Edward Said."

Arena, 1/2002
"Mäktig idéhistoria och föredömliga läsningar på en teoretisk prosa med rena rama Foucault-trycket."

Sundsvalls tidning (19/11 - 01; Per Runesson)
"Ett mycket uppslagsrikt och med rätta belönat verk."

Bibliotekstjänst, 2001
"Skrämmande aktuell"

Sydsvenska dagbladet, 17/1 - 02 (Eva Kärfve)
"Med en lysande bok visar Michael Azar på en kolonial ordning som förefaller vara allt annat än främmande och avlägsen."

Arbetaren, nr 6/2002
"En guldgruva."

SARTRES KRIG. Människans frihet och slutet på historien (Symposion, 2004)

Lychnos, årsbok för idé- och lärdomshistoria 2005, professor Hans Herlof Grelland, högskolan i Agder, Norge
"En av de bästa framställningar av Sartres tänkande som jag har läst. Azar slarvar inte på någon punkt."

Aftonbladet, 2005-01-14, av Maja Lundgren
"En kanonintelligent bok"

Göteborgs-Posten, 2004-12-16, av Carl Rudbeck
"En förträfflig bok. Azar nystar skickligt upp alla de trådar som löper samman och förvandlas i Sartres egensinniga filosofi."

Dagens Nyheter 18/2-05, av Tomas Anderberg
"Klargörande och instruktiv".

Helsingborgs dagblad & Hufvudstadsbladet, 2005-01-07 (05-08-21) av Petter Larsson
"En intressant kombination av biografi och idéhistorisk essä."

Dagens bok.com 2005-03-03, Klas Rönnbäck
"Spännande läsning om hur en filosof färgas av sin samtid, samtidigt som han också färgar av sig på den."

DEN KOLONIALA BUMERANGEN (Symposion, 2006)

Dagens Nyheter, Stefan Helgesson
"När flertalet humanister ägnar sig åt referat väljer Azar att tänka, och tänka djupt. [...] Borde bli påbjuden läsning för varje svensk partiledare."

Borås tidning
"Michael Azar tar oss med på en hisnande intellektuell resa [...] I sina bästa stunder påminner Michael Azar om en gigant som Susan Sontag. Så fort man tror sig ha förstått ett resonemang tvingar han oss att tänka ett varv till."

Aftonbladet, Maja Lundgren, 12/6-06
"Den koloniala bumerangen är en skarp vidräkning med en rad politiker, journalister och opinionsbildare som har ägnat sig åt svepande luddigheter och kollektivt misstänkliggörande".

Svenska Dagbladet, Magnus Persson, 27/11
"En stringent och uppfordrande analys av den kulturella gränsdragningens problematik."

Dagens bok, Klaes Rönnbäck, 5/9- 2006
"I sin helhet en intelligent och mycket viktig bok. Det vill säga ungefär vad man numera verkar kunna förvänta sig av den högproduktive Azar."

DÖDEN I BEIRUT (Glänta, 2007)

Eurozine, 2007 (https://www.eurozine.com/)
"A long and brilliant essay by Michael Azar [...] Swedish intellectual shooting star peels off layer after layer, until "Beirutization" turns out to be anything but a series of random events or sudden outbursts of intolerance."

Rakel Chukuri, Sydsvenska dagbladet 10/6-07
”Döden i Beirut är en fantastisk idé- och historieresa som emellanåt med närmast poetiska beskrivningar skildrar ett land där de döda 'går igen på de levandes ben'. Det är Azars styrka, att han är demokratisk i sin kritik - ingen etnisk eller religiös grupp slipper ifrån hans känga.... En bok att ha nära när man läser artiklar om nya oroligheter i Libanon.”

Svenska Dagbladet, Steve-Sem Sandberg, 21/7-07
"en utomordentlig bok, som utöver att vara något så ovanligt som en stilistiskt njutbar essä också förklarar varför ett land som utåt sett kan se ut som ett multikulturellt paradis i själva verket är en krutdurk som i ett och samma kartveck koncentrerar hela Mellanösterns konflikter."

Göteborgs-Posten, Kristina Lundblad 13/7-07                                                                                                               "Azar arbetar på djupet, men också på bredden. Koncentrerat och pedagogiskt, och på njutbar prosa, beskriver han landets politiska historia och ger en detaljerad bild av premisserna för dagens konfliktfyllda kaos i vilket kampen om nationens identitet är själva motorn." Göteborgs-Posten (Kristina Lundblad)

Norrköpings tidingar, Johan Wilhelmsson 4/6-07
"En lyckad legering av postkolonial filosofisk essä, personligt reportage, radikal politisk analys och historieskrivning med blick för symbolernas roll i det reella".

Aftonbladet, Torsten Kälvemark 29/5-07
"Försök säga emot honom, den som kan och vågar."

Aftonbladet, Jenny Tunedal (i lista över "årets bästa böcker") 14/12-07
"Azar har skrivit en bok som är som en dröm om en essä; otroligt snyggt skriven, kunnig och intelligent, vindlande och rörande. En text som tänker vidare och djupare och som därför förtjänar att läsas av många, många."

Dagens Nyheter. Hans Ruin, 17/7-07
"En tät och kunskapsrik bok, med en djupt personlig botten"

Tidningen Kulturen, Daniel Pedersen 2/7-07
"Michael Azars essä om Beirut och Libanon är skrämmande aktuell. [...] Det är glädjande att läsa en akademiker som skriver essäer med både hjärta och hjärna närvarande och intakta."

Helsingborgs dagblad. Sören Sommelius (17/7-07)
"Döden i Beirut" är en angelägen bok om en av samtidens till synes mest svårförståeliga konflikter"

Borås tidning. Hanna Larsson (26/6-07)
"En förtätad väv av ord som ligger nära konstverkets förmåga till interaktion."

DEADLINE (Angereds teater, hösten 2008)


Dagens Nyheter, Mikael Löfgren
"Med Deadline får Angereds teater ännu en fullträff. [...] Inte minst i teatralt avseende är 'Deadline' ett sensationellt moget förstlingsverk."

Göteborgs-Posten, Lis Hellström Sveningson
"En stark dramatikerdebut... olidligt spännande."

Borås Tidning, Vibeke Carlander
"Ett starkt idédrama ... man lämnar föreställningen ganska tagen och med mycket att fundera över."

Nummer.se, Linda Isaksson
"Deadline är tveklöst en intressant och aktuell pjäs."

Alba.nu, Åke S Pettersson
"En spännande och intressant föreställning ... Jag hoppas verkligen att den får den publik som den förtjänar".

Alba.nu, Kajsa Öberg Lindsten
"Det nattsvarta idédramat är inte bara tankeväckande utan också ROLIGT att titta på. Det känns experimentellt och nytt."

JAG ÄR EN ANNAN (Angereds teater, hösten 2010; även spelad på ett tjugotal teatrar i Grekland) 

Göteborgs-Posten, Sven Rånlund
”Fenomenalt med små åthävor.” 

Göteborgs-Posten, Mikael van Reis                                                                                                                                   ”Det handlar förstås inte bara om frihet som befrielse utan också om exilens hemlöshet.” 

DEN ÄDLA DÖDEN (LEOPARD, 2013)

Stefan Helgesson, Dagens nyheter
"Efter att ha läst Michael Azars täta essä "Den ädla döden" börjar jag snarast fråga mig om det finns något i vår historia som inte har präglats av martyrskapet. Med lätt och säker hand gör Azar ett svep över idéhistorien, från Sokrates till Jesus till Stalingrads stupade tyskar till Che Guevara"

Fria tidningen
"En lång och spränglärd genomgång av den västerländska historiens olika martyrdiskurser"

Håkan Kristensson, Dagens bok
"Läs Michael Azar. Han är grym."

Rasmus Landström, Flamman
"En otroligt elegant bok, med ett språk som har en närmast marmoraktig kvalitet."

AMERIKAS FÖDELSE (LEOPARD, 2015)

Mattias Berg, Göteborgs-Posten 2015-03-03 (Dubbelrecension)                                                                                     ”I sin välskrivna och pedagogiska bok återvänder Azar till de debatter som följde på Columbus upptäckter. På så sätt vill han avtäcka själva kolonialismens kärna. Det handlar om diskussioner mellan den tidens främsta intellektuella, framför allt präster och munkar, som snabbt fick fart. [...] I centrum för hela denna berättelse om kolonialismens födelse står frågan om universalism. Vem har rätt att tala för hela mänskligheten och på vilka villkor. ... Just här blir såväl Michael Azars som Laurence Bergreens böcker brännande aktuella

Per T Ohlson, Sydsvenska Dagbladet 2015-04-18 (Dubbelrecension)                                                                         ”Där Laurence Bergreens bok om Columbus hjälper oss att förstå de rent praktiska följderna av Columbus landstigning på San Salvador 1492 inventerar Azar de teoretiska och ideologiska. Det är två mycket olika böcker som tillsammans bildar en rik och myllrande väv på det eviga och oemotståndliga temat om människans villkor i en värld som vi måste dela med varandra.” 

Johan Wilhelmson, Norrköpings tidningar 2015-03-09                                                                                                    ”I sin stilsäkra och innehållsrika essä visar Azar hur den tidigmoderna världens européer handskas med det nya genom att foga in det i det gamlas teckenrike, men också hur deras meningsbrytningar lägger grunden till nya tankebanor som pekar rakt in i framtiden.”

Rasmus Landström, Arbetarbladet 2015-03-23                                                                                                            ”Azar är professor i idéhistoria vid Göteborgs universitet och har gjort sig känd för att ta sig an lite udda ämnen. Han har skrivit om självmordsbombarnas, martyrernas och vittnenas historia. Själv blev jag tagen av hans bok "Den koloniala bumerangen" (2006) som jag läste på universitetet. Azar skrev på samma gång rasande och elegant om hur kolonialismen alltid slår tillbaka mot kolonisatören. Det är temat även i denna bok; hans tes är att motståndet alltid ligger inbäddat i makten. Amerikas födelse innehåller en mycket intressant och ingående beskrivning av hur makt och motstånd hänger samman. Styrkan i den är med vilken precision Azar argumenterar. [...] Det är en fin och lättillgänglig introduktion till det postkoloniala fältet.”

Björn Werner, Kristianstadsbladet 2015-04-15                                                                                                              ”Här har Azar som en idéhistorisk arkeolog grävt fram början på mängder av röda trådar som fortfarande pågår. Ett övertygande bevismaterial för att det koloniala arvet fortfarande är en del av västvärldens självbild.”